Heraanleg Leenstraat

In 2016 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd waarin het fietsbeleid een essentieel onderdeel vormt. Een belangrijke realisatie in dit kader betreft het verhogen van de fietsveiligheid in de Leenstraat door de aanleg van volwaardige fietspaden. De Leenstraat vormt namelijk een belangrijke as in het fietsroutenetwerk en wordt frequent gebruikt als route voor schoolgaande fietsers.

Bij de heraanleg van de Leenstraat werden wegversmallingen voorzien om de snelheid te beperken en het overtollige doorgaande autoverkeer te ontraden. Om ook de voetgangers een veilige verbinding te bieden, o.m. naar het domein van de Kollebloem, werd er langs de Leenstraat voorzien in een voetpad aan de zijde van de Kollebloem. Tot slot werd ook het kruispunt Leenstraat-Loveldstraat, één van de meest ongevalgevoelige locaties in Heusden, grondig heringericht. De ontwerpplannen waren tot stand gekomen met inbreng van o.m. bewoners en de lokale Fietsersbond.

De werken gingen van start op 2 oktober 2017 en werden beëindigd op 2 mei 2018.

De herinrichtingswerken omvatten :
• het vernieuwen van de bestaande asfaltverharding;
• de aanleg van fietspaden langs beide kanten van de rijweg;
• de realisatie van alternerende parkeerstroken met een boom aan de voor- en achterzijde ervan;
• de aanleg van een voetpad aan de kant van de pare huisnummers;
• de herinrichting van het kruispunt Leenstraat - Steenhuyze - Loveldstraat.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.