Heraanleg Leenstraat

In 2016 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd waarin het fietsbeleid een essentieel onderdeel vormt. Een belangrijke realisatie in dit kader betreft het verhogen van de fietsveiligheid in de Leenstraat door de aanleg van volwaardige fietspaden. De Leenstraat vormt namelijk een belangrijke as in het fietsroutenetwerk en wordt frequent gebruikt als route voor schoolgaande fietsers.

Bij de heraanleg van de Leenstraat worden wegversmallingen voorzien om de snelheid te beperken en het overtollige doorgaande autoverkeer te ontraden. Om ook de voetgangers een veilige verbinding te bieden, o.m. naar het domein van de Kollebloem, wordt er langs de Leenstraat voorzien in een voetpad aan de zijde van de Kollebloem. Tot slot wordt ook het kruispunt Leenstraat-Loveldstraat, één van de meest ongevalgevoelige locaties in Heusden, grondig heringericht.

De ontwerpplannen zijn tot stand gekomen met inbreng van o.m. bewoners en de lokale Fietsersbond en kan je online downloaden. De opstart van de werken is voorzien eind september 2017.

Over de hinder zal voor aanvang van de werken worden gecommuniceerd via deze webpagina en andere gemeentelijke infokanalen.