Stroomtekort: gaat deze winter in Destelbergen het licht uit?

Als het deze winter meerdere dagen na elkaar extreem koud is, dan bestaat de kans op een stroomtekort. Op dat moment treedt het federale afschakelplan in werking. Enkel dan kunnen bepaalde delen van Destelbergen tussen 17.00 en 20.00 u. zonder stroom gezet worden.

Rationeel energieverbruik

Je kan zelf een stroomtekort voorkomen door je energieverbruik te verminderen. Wanneer er gedetecteerd wordt dat er schaarste kan optreden start een sensibilisatiecampagne. Er wordt dan aan de bevolking gevraagd om minder energie te verbruiken. Hiervoor wordt beroep gedaan op de burgerzin en solidariteit van iedereen. Ook het gemeentebestuur van Destelbergen neemt heel wat maatregelen om zijn energieverbruik te verminderen. Blijkt dit niet voldoende, dan heeft de federale overheid een afschakelplan klaar.

Afschakelplan: 6 schijven

Als het verschillende dagen na elkaar extreem koud is, dan bestaat de kans dat er meer stroom verbruikt wordt, dan er wordt opgewekt. Om te voorkomen dat dan in grote delen van het land plots de stroom uit gaat, maakte de federale overheid een afschakelplan op. Dat plan deelt ons land op in 6 zones of schijven. Elke schijf is goed voor 500MW elektriciteit. Bij een (dreigend) stroomtekort kan telkens één van die zones tijdelijk afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet. Destelbergen zit in schijf 6.

Bij een afschakeling zal eerst zone 6 gedurende max. 3 uur (tussen 17.00 en 20.00 u.) afgeschakeld worden. Is dit onvoldoende om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk te herstellen, dan wordt zone 5 afgeschakeld. Nadien komt dan zone 4 aan de beurt, enz. Als er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, is er een rotatiesysteem zodat eerst andere schijven dan schijf 6 aan de beurt zijn.

Hoe weet je wanneer het zover is?

7 dagen vooraf communiceert de federale overheid o.a. via de media dat er een stroomtekort dreigt. Je kan trouwens zelf de toestand van het elektriciteitsnet opvolgen via www.winterklaar.be. Is er door dat dreigend stroomtekort een afkoppeling nodig, dan wordt 1 dag vooraf de betreffende zone verwittigd. Op de dag van de afkoppeling zal die zone dan tussen 17.00 en 20.00 u. geen stroom hebben. Hou dus zeker de nationale media in het oog (tv, radio en kranten), maar ook de gemeentelijke website.

Welke straten kunnen er in Destelbergen afgeschakeld worden?

Bekijk hier de lijst van de straten die bij een stroomtekort kunnen afgekoppeld worden.

Veiligheidscel bereidt zich voor

Het gemeentebestuur, samen met de veiligheidscel en de dienst noodplanning, bereidt zich grondig voor op een mogelijk stroomtekort en neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de inwoners te garanderen.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.