Signalisatievergunning

Het openbaar domein is van iedereen. Wanneer je als eigenaar of aannemer iets op straat plaatst (op het trottoir, fietspad, parkeerstrook of rijbaan) dat hinderlijk of gevaarlijk zou kunnen zijn, dan noemt men dat een tijdelijke inname van het openbaar domein. Daarvoor heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie er nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Als de werken ernstige hinder veroorzaken, dan legt de signalisatievergunning ook de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde wegomlegging vast.

Voorwaarden

Aanvragen moeten tijdig worden ingediend:

  • Minimum 11 werkdagen vooraf bij innames met zwakke hinder, ongeacht de duur van de werken
  • Minimum 16 werkdagen vooraf bij innames met ernstige hinder, ongeacht de duur van de werken

Laattijdige aanvragen worden geweigerd. Bij de inname van het openbaar domein zonder signalisatievergunning stelt de politie een proces-verbaal op.

Procedure

Vul het aanvraagformulier inname openbaar domein in en bezorg dit aan de dienst mobiliteit (aanvragen [at] destelbergen [dot] be).

Krijgt jouw aanvraag een gunstig advies, dan ontvang je de signalisatievergunning digitaal of per post.

Uitzonderingen

Opgelet, bij de inname van het openbaar domein bij een gewestweg heb je ook een vergunning nodig van het Vlaamse Gewest. Die moet je zelf aanvragen bij het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Walstraat 101, 9050 Gentbrugge, t 09 210 12 71. De gemeentelijke signalisatievergunning is bovendien enkel geldig als het Vlaams Gewest ook een vergunning aflevert.

Gewestwegen in Destelbergen:

  • N447 (Veerdreef / Heusdendorp / Tramstraat / Meersstraat / Reinaertweg)
  • N445 (Dendermondesteenweg tussen brug R4 en grens Laarne)

Ontleen kosteloos signalisatiemateriaal

Particulieren kunnen bij inname van openbaar domein op het grondgebied Destelbergen kosteloos signalisatiemateriaal (set van twee parkeerverboden: bord E3, onderbord, pijl Xa/Xb, paal en voet) lenen.

Deze materialen haal je zelf op en breng je zelf terug in het gemeentelijk magazijn (Burgstraat 78 A) op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 u. en tussen 13.00 en 15.00 u. Bel vooraf naar de technische dienst op het nummer 09 228 41 04 om concreet af te spreken.

Bij schade, verlies of het niet terugbezorgen van de materialen 14 dagen na de afgesproken datum ontvangt de lener een factuur voor gemaakte kosten (herstelling, aankoop) met een minimale administratieve kost van 50 euro.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.