Sneeuw- en ijzelbestrijding in de winter

De winter is vaak een drukke periode voor de strooidiensten. De gemeente strooit de gemeentelijke wegen, pleinen en paden, terwijl het Vlaams Gewest de gewestwegen, zoals de Veerdreef en Reinaertweg, voor zijn rekening neemt. Vergeet niet om het voetpad langs jouw perceel sneeuw- en ijsvrij te houden. Ben je daar zelf niet toe in staat, vraag dan hulp aan het OCMW.

Het gemeentebestuur van Destelbergen schakelt de gemeentelijke strooidiensten in op basis van meldingen van de politie of op eigen initiatief na het bestuderen van de weersvoorspellingen. Het Vlaams gewest geeft ook altijd een seintje als ze beginnen met strooien in onze gemeente.

Destelbergen strooit in twee keer. Eerst wordt er een parcours afgereden met vooral prioritaire punten, zoals wegen waarlangs het openbaar vervoer rijdt, de grote verkeersassen, spoorwegovergangen, bruggen en de fietspaden. Daarna pas komen ook de zijstraten van de hoofdassen aan de beurt, met uitzondering van doodlopende straten en wijkjes. De strooironde start altijd aan het gemeentedepot in Destelbergen. De gemeentelijke strooidienst doet geen preventieve strooirondes, met uitzondering van bruggen. Die worden soms wel preventief gestrooid, omdat die zeer vorstgevoelig zijn.

Sommige inwoners zeggen dat elke straat moet gestrooid worden omdat elke burger evenveel belasting betaalt. Dat gaat echter niet op. Het strooien is geen resultaatsverbintenis met de burger maar een inspanningsverbintenis van het gemeentebestuur. Die probeert met de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk te strooien. Weggebruikers hebben uiteraard ook hun verantwoordelijkheid en moeten hun weggedrag aanpassen aan de omstandigheden. Zie je dat er (nog) niet is gestrooid, matig dan je snelheid.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
OCMW - secretariaat
Kouterlaan 19
9070 Heusden
09 230 08 99
Javascript is required to view this map.