Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

U betaalt de onroerende voorheffing op inkomsten uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen die u ontvangt.
Ook als u eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

Vrijstelling

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u een overzicht van alle vrijstellingen.

Hoe?

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt jaarlijks de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing naar de belastingplichtigen. Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed is.

In de regel worden de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing elk aanslagjaar verzonden vanaf de maand mei.

Prijs?

<h3>Basisheffing en opcentiemen</h3> <p>De onroerende voorheffing wordt berekend op het <strong>(geïndexeerde) </strong><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/het-kadastraal-inkomen">kadastraal inkomen (KI)</a> van het onroerend goed.</p> <p>De voorheffing bestaat uit 3 delen:</p> <ul><li>percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom): <ul><li>2,5% voor woningen</li> <li>1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren</li> </ul></li> <li>opcentiemen op de basisheffing voor de provincie</li> <li>opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.</li> </ul><p>Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.</p> <p>Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.</p> <h3>Vermindering van de onroerende voorheffing</h3> <p>Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, gehandicapte personen, ...) is een <strong>vermindering</strong> van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.</p> <ul><li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-huurders">Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders</a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-personen-met-een-handicap">Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap </a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/proportionele-vermindering-van-de-onroerende-voorheffing">Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing</a> wegens leegstand, improductiviteit, vernieling of als het gaat om materieel of outillage</li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-kinderbijslaggerechtigde-kinderen">Vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen</a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-een-energiezuinig-nieuw-gebouw">Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw </a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovaties">Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties</a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-bescheiden-woning">Vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning</a> <br />en de <a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/verhoogde-vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-bescheiden-woning">Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning</a></li> <li><a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-grootoorlogsverminkten">Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten</a>.</li> </ul>

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Ipdc doelgroep

Geografisch Toepassingsgebied

IPDC Thema

IPDC Product Type

Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.
Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.