Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

  De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

  Hoe?

  • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand
  • U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.
  • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
  • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
  • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

  Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

  Reservatie huwelijksdatum

  U kan maximum 1 jaar op voorhand uw huwelijksdag en -tijdstip reserveren bij de dienst Burgerlijke stand. U kan uw verzoek schriftelijk (per brief op per e-mail) of telefonisch aanvragen. Vermeld bij uw aanvraag uw volledige identiteit, uw adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor andere gelegenheden. Houd er ook rekening mee dat de kans bestaat dat de agenda reeds volzet is op de dag of het tijdstip van uw voorkeur. Wacht dus steeds op de bevestiging van de huwelijksreservatie alvorens u andere zaken reserveert of inplant.

  Wat meebrengen?

  • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
  • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

  Regelgeving

  Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

  Ipdc doelgroep

  Geografisch Toepassingsgebied

  IPDC Thema

  IPDC Product Type

  Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.

  Burgerlijke stand
  Dendermondesteenweg 430
  (enkel op afspraak)
  9070 Destelbergen
  09 228 33 09
  Javascript is required to view this map.