LIMOSA

Het "Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie" (LIMOSA) voert een meldingsplicht in voor de meeste vreemdelingen die tijdelijk in België komen werken als gedetacheerde werknemer, zelfstandige of stagiair. Een buitenlandse werkgever die een werknemer tijdelijk naar België uitstuurt moet deze detachering aanmelden via de www.limosa.be.

De aanmelding moet gebeuren vooraleer de werknemer in België begint te werken. Indien de gedetacheerde werknemer geen ontvangstbewijs van aanmelding kan voorleggen wanneer hij in België begint te werken, dan moet de Belgische klant dit melden bij de RSZ.

Zowel de buitenlandse werkgever als de Belgische klant kunnen beboet worden indien ze niet aan hun verplichtingen voldoen. De werknemer kan zichzelf niet aanmelden en kan ook niet worden gestraft.

Een zelfstandige die een tijdelijke activiteit in België komt uitoefenen is wel zelf verantwoordelijk voor zijn aanmelding. Indien de zelfstandige geen ontvangstbewijs van aanmelding kan voorleggen wanneer hij in België begint te werken, dan moet de Belgische klant dit melden bij de RSZ. Zowel de zelfstandige als de Belgische klant kunnen bestraft worden indien ze hun verplichtingen niet nakomen.

Stagiairs kunnen zelf zorgen voor hun voorafgaandelijke aanmelding, of dit laten doen door hun onderwijsinstelling. De stagiairs zelf zijn niet strafbaar indien ze zichzelf niet aanmelden, in tegenstelling tot de onderwijsinstelling. Belgische bedrijven die een buitenlandse stagiair tewerkstellen moeten om een bewijs van aanmelding vragen en de RSZ inlichten indien dit zou ontbreken.

Het registratiesysteem is bedoeld om fraudesystemen te ontmaskeren. Om dit te realiseren zullen in een latere fase ook de gegevens in verband met beroepskaarten, arbeidskaarten en verblijfsvergunningen aan deze databank gekoppeld worden.

Door LIMOSA is de opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten een stapje dichterbij gekomen.
De realisatie van dit systeem is immers één van de vier voorwaarden waaraan volgens de regering voldaan moet zijn alvorens de Europese grenzen volledig geopend kunnen worden.

Loket burger
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Loket burger vandaag open van 16u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.