Arbeidskaart

Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers over een geldige arbeidskaart beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en voor sommige categorieën van werknemers.

De Belgische werkgevers moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een buitenlandse werknemer willen tewerkstellen (tenzij die reeds een arbeidskaart A of C heeft). Op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum aanvragen.

Er bestaan drie types van arbeidskaarten.

  • De arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
  • De arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een periode van maximum twaalf maanden te werken voor een welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft gekregen.
  • De arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Ze geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd.

Meer informatie over de arbeidskaart vind je op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.