Basisonderwijs

Elke school in de gemeente heeft per vestigingsplaats en per niveau een maximaal aantal leerlingen vastgelegd. Ook per leeftijdscategorie kan er een maximaal aantal worden bepaald. De inschrijvingsdata worden vooraf bekend gemaakt. Voor de kinderen van personeelsleden van de betrokken school geldt er een voorrangsregeling. Ook kinderen die al een broer of zus hebben die tot dezelfde leefentiteit behoren en al school lopen in de betrokken school, krijgen voorrang. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de directie van de school van jouw voorkeur.