Individuele Behandeling Afvalwater

Beschrijving

Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert. Omdat het ecologisch en economisch niet rendabel is om alle woningen aan te sluiten op de riolering, zeker in landelijk gebied, wordt op die plaatsen gewerkt met een IBA. 

Onze gemeente werkt samen met FARYS voor een collectieve aanpak van IBA’s. Je kan beroep doen op FARYS voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de IBA.

Procedure

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij Farys. Dit kan via

Meer informatie over de procedure vindt je op de website van Farys.

Bedrag

Je betaalt een eenmalige aansluitingsvergoeding die gelijk is aan de aansluitingsvergoeding bij een rioolaansluiting en een jaarlijkse saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik in dezelfde grootte als de saneringsbijdrage bij een rioolaansluiting.

Uitzonderingen

Als je liever zelf een IBA plaatst, dan kan je een vrijstelling krijgen van de saneringsbijdrage of -vergoeding.

Meer info vind je op de website van FARYS

Beheer je nu zelf je IBA maar wens je over te stappen naar het collectief beheer, dan heb je geen recht meer op bovenstaande vrijstelling, maar kan je wel een deel van de aankoopprijs recupereren:

  1. Bezorg de aankoopfactuur van je IBA aan FARYS.
  2. Op basis van de kostprijs en de leeftijd van de IBA, stelt FARYS je een overnameprijs voor.
  3. Ga je akkoord, dan koopt FARYS de IBA van je over.
  4. In ruil voor het onderhoud door FARYS betaal je de saneringsbijdrage of -vergoeding.

Openingsuren en contact

Nu gesloten