Gemeente Destelbergen ontmoedigt lozing grondwater in riolering

  • 26 juni 2020

Bij sommige bouwwerven wordt grondwater uit de bodem gepompt en in de riolering geloosd, als infiltratie of lozen in een gracht niet mogelijk is. Het gemeentebestuur Destelbergen legt nu een aantal maatregelen op om in die situatie duurzamer om te gaan met grondwater. 

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met zeer droge periodes. De lente van 2020 was volgens het KMI zelfs de droogste sinds het begin van de waarnemingen.

Water wordt dus een kostbaar goed, waar we zuinig moeten mee omspringen. Het gemeentebestuur van Destelbergen wil daarom de verspilling van grondwater bij bronbemalingen aanpakken.

Bij bouwwerven is het vaak nodig om via zogenaamde bronbemalingen grondwater uit de bodem te pompen. In veel gevallen wordt dit water gewoon in de riolering geloosd.

In Destelbergen kan dit vanaf nu niet zomaar meer. Het gemeentebestuur legt aan de bouwheer en aannemers een aantal maatregelen op om deze verspilling tegen te gaan: 

  • In eerste instantie moet getracht worden om het opgepompte water zo veel mogelijk te laten infiltreren in het terrein zelf.
  • Is dat niet mogelijk, dan kan het opgepompte water worden geloosd in een oppervlaktewater (gracht, waterloop, rivier,…).
  • Pas als ook dat geen optie is, kan er worden geloosd in de riolering. Maar tegelijk moeten er – op de locaties die zich daartoe lenen – reservoirs worden voorzien waar buurtbewoners water kunnen aftappen voor eigen gebruik. Opgelet: dit water is nooit geschikt voor consumptie!
  • Ten slotte moeten alle bronbemalingen ook altijd sondegestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het grondwaterpeil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan.


 

Openingsuren en contact

Nu gesloten