Bijzondere politieverordening betreffende de inzet van drones tijdens evenementen in open lucht en tijdens publieke evenementen van tijdelijke aard in gemeentelijke gebouwen (GR 22.03.2018)