Rustpensioen

Beschrijving

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

 • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
 • je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang jouw leeftijd en de duur van jouw beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht jouw pensioen zelf aan te vragen als je:

 • jouw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • jouw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • jouw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • jouw hoofdverblijfplaats in het buitenland is

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kan je ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kan je terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Bedrag

Het bedrag hangt af van:

 • het stelsel waarin je werkt
 • het aantal jaren dat je werkt
 • jouw gezinssituatie

Nodig

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Openingsuren en contact

Nu gesloten