Orgaandonatie

Beschrijving

Organen en weefsels die in aanmerking komen voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft. Je kan uitdrukkelijk instemmen met, of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels via het formulier 'verklaring van wil betreffende de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden'.

Familieleden kunnen jouw keuze na je overlijden niet meer verhinderen. Als er geen wilsbeschikking is, kan de familie in eerste graad nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van de organen. Breng hen hier dus zeker van op de hoogte, zo vermijd je dat jouw nabestaanden een emotionele beslissing moeten nemen in jouw plaats.

Je kan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden vastleggen.

  • Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

  • Personen van Belgische of vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
  • Vreemdelingen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Een minderjarige kan zelf geen verzet aantekenen. Een van de ouders of de voogd van de minderjarige kan wel verzet uiten. Zodra de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, vervalt de keuze automatisch. Hij moet dan zelf opnieuw een verklaring laten registeren.

Procedure

  • Je kan jouw verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be. Dit is de snelste en makkelijkste manier.
  • Je kan je wil ook laten registreren bij je huisdokter.
  • Je kan deze verklaring invullen en afgeven in het gemeentehuis: maak hiervoor eerst een afspraak met een van onze medewerkers op het nummer 09 228 33 09.

Let op: minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil zelfstandig uit te drukken, moeten zich altijd naar het gemeentehuis begeven (op afspraak).

Je verklaring wordt toegevoegd aan een centrale databank waar de betrokken zorgverleners toegang toe hebben.

Bedrag

De registratie van de instemming met of verzet tegen orgaandonatie is gratis.

Nodig

Jouw identiteitskaart.