Ontruiming van kosteloze, vervallen en verwaarloosde graven

De gemeenteraad heeft in de zitting van 26 september 2019 beslist om over te gaan tot de ontruiming van de vervallen en verwaarloosde graven op de begraafplaatsen van Heusden en Destelbergen.

Het gaat om:

  • De ontruiming van de vervallen en verwaarloosde betalende concessies
    In 2018 werd reeds de procedure opgestart omtrent de vervallen en verwaarloosde betalende concessies op de begraafplaatsen. Deze procedure werd bekendgemaakt aan elk graf en aan de ingang van de begraafplaats, zodat de nabestaanden de nodige herstellingen konden uitvoeren en/of de hernieuwing konden aanvragen. De concessies die niet hernieuwd of hersteld werden, komen nu in aanmerking voor ontruiming.
  • De ontruiming van vervallen kosteloze graven
    Het gemeentebestuur start daarnaast ook de procedure op tot ontruiming van de vervallen kosteloze graven op beide begraafplaatsen. Kosteloze graven worden door het gemeentebestuur gratis toegekend voor een termijn van 15 jaar. Door het bestaande reglement correct toe te passen, wil het gemeentebestuur vermijden dat kosteloze graven in gratis grond langer bestaan dan in betalende grond.

Welke graven komen in aanmerking voor ontruiming?

  • De vervallen en verwaarloosde betalende concessies waarbij het afgelopen jaar een bekendmaking aan het graf werd aangebracht.
  • Alle graven en urnen in kosteloze grond/columbarium/urnenveld waarvan de termijn van 15 jaar zal verstreken zijn in 2020.

Communicatie naar de nabestaanden van kosteloze graven

Sinds oktober 2019 hangt er een individueel bericht aan elk kosteloos graf. 
De lijst van de overledenen, wiens graf of urne zal worden verwijderd, wordt aangeplakt aan de ingang van de begraafplaats en kan worden geraadpleegd bij de dienst burgerlijke stand of online.

De nabestaanden krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 mei 2020 het grafmonument en/of de voorwerpen zelf te verwijderen. Na 1 oktober 2020 worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zal er een ambtshalve verwijdering volgen.

Concessie nog mogelijk

Aan de nabestaanden van de overledenen in kosteloze graven wordt alsnog de mogelijkheid geboden een betalende concessie (grond/columbarium/urnenkelder) aan te gaan. Het toekennen van een concessie gaat dan wel gepaard met een verplaatsing naar een betalend deel van de begraafplaats. Alle kosten van de concessie en de overplaatsing vallen ten laste van de nabestaanden.

Gaat het om een vervallen columbariumnis of urnenkelder? Dan kan je ook voor een thuisbewaring van de urne of een asverstrooiing kiezen.

Meer informatie nodig?

Informatie of een afspraak betreffende de ontruiming of aankoop van een concessie: 
dienst burgerlijke stand – Isabelle Soinne.