Begraving of crematie

Beschrijving

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling.

Je kan zelf een teraardebestelling regelen of je kan een beroep doen op een begrafenisondernemer. Begrafenisondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de teraardebestelling. Alle informatie over begrafenisondernemers in België vind je op www.funebra.be.

Procedure

Aanvraag tot begraven

Om een overledene te begraven, moet je de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar de begraafplaats.

Voor een begraving of teraardebestelling moet je volgende documenten voorleggen:

  • een overlijdensverklaring, ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot begraven nodig van de procureur des Konings.

Concessies

Als je een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, moet je een grafconcessie aanvragen. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar. Als je geen concessie aanvraagt, kan het graf na tien jaar verwijderd worden.

Een grafconcessie moet je aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijg je de concessie toegekend. Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Hernieuwingen zijn mogelijk.

Voor meer informatie raadpleeg je het best de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving of een begrafenisondernemer.

Je kan ook een kijkje nemen op volgende websites:

Openingsuren en contact

Nu gesloten