Uittreksel uit het bevolkingsregister

Beschrijving

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van jouw gemeente

Doelgroep

 • Burger

Procedure

Je kan het attest aanvragen:

 • aan het (snel)loket Burger
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
 • online via de dienst Burgerzaken
 • via het thuisloket

Bedrag

Gratis

Nodig

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart

Openingsuren en contact