Bewijs van leven

Beschrijving

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Doelgroep

 • Burger

Procedure

Je kan het attest aanvragen:

 • aan het (snel)loket Burger
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
 • online via de dienst Burgerzaken
 • via het thuisloket

Wie kan het attest aanvragen?

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bedrag

Gratis

Nodig

Als je het attest zelf ophaalt:

 •  jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak