Bewijs van woonst

Beschrijving

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kan ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.

Doelgroep

 • Burger

Procedure

Je kan het attest aanvragen:

 • aan het (snel)loket Burger
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
 • online via de dienst Burgerzaken
 • via het thuisloket

Wie kan het attest aanvragen?

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bedrag

Gratis

Nodig

Als je het attest zelf ophaalt:

 •  jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Openingsuren en contact