Bewijs van de Belgische nationaliteit

Beschrijving

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Je kan het attest aanvragen:

Wie kan het attest aanvragen?

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Bedrag

Gratis.

Nodig

 Als je het attest zelf ophaalt:

 •  jouw eigen identiteitskaart

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart

Openingsuren en contact