Akte van voornaamsverandering

Beschrijving

Je kan jouw voornaam laten wijzigen, als je denk dat je een grondige reden hebt.

De akte van voornaamsverandering vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
 • de nieuwe voornaam van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van voornaamsverandering aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van voornaamsverandering wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van voornaamsverandering aanvragen in de gemeente waar de akte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Nodig

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart

Openingsuren en contact