Uittreksel uit overlijdensakte

Beschrijving

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Een uittreksel uit de overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?
Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de openbare overheden
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

Bedrag

Gratis. 

Nodig

  • identiteitskaart

Een derde kan een uittreksel van een overlijdensakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en identiteitskaart (of kopie) van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant.

Openingsuren en contact

Nu gesloten