Verordeningen en vergunningen

Wijzing termijnen omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken

De Vlaamse regering voerde een noodbesluit in voor de procedures rond de omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken. 

  • Alle lopende openbare onderzoeken worden vanaf 24 maart opgeschort tot 24 april; nieuwe openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dat betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info: www.omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Openingsuren en contact

Nu gesloten