Tweede verblijf

De gemeente Destelbergen heeft in de gemeenteraad van 19 december 2019 het belastingreglement op tweede verblijven goedgekeurd.
 
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar of de huurder, maar die op elk moment door hen kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Belasting

De belasting kan tot 1.000 euro bedragen per tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.

Aangifte

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Meer informatie omtrent tweede verblijven vind je terug in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019.

Openingsuren en contact

Nu gesloten