Leegstand

In de gemeenteraad van 20 december 2018 werd het gemeentelijk belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen goedgekeurd.
 
Het doel van het reglement is de leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen in Destelbergen tegen te gaan. Langdurige leegstand leidt tot verwaarlozing.

Wat is leegstand?

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van twaalf opeenvolgende maanden de woning niet bewoond wordt. Na twaalf maanden opname in het register heft de gemeente jaarlijks een belasting. In bepaalde gevallen kan je vrijstelling van de belasting aanvragen.

Gemeentebelastingen op leegstaande woningen en gebouwen

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd indien de woning of het gebouw gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister, te rekenen vanaf datum eerste registratie.

Indien de woning of het gebouw opeenvolgende termijnen van twaalf maanden in het leegstandregister is opgenomen, wordt de eerste belasting vermenigvuldigd met het aantal periodes van twaalf maanden dewelke de woning of het gebouw in het leegstandregister blijft opgenomen, met een verdrievoudiging als bovengrens.

De minimumbelasting per woning of gebouw bedraagt:

  • 1.500 EUR voor de eerste termijn van 12 maanden
  • 3.000 EUR voor de tweede termijn van 12 maanden
  • 4.500 EUR vanaf de derde termijn van 12 maanden

Vrijstelling

In sommige gevallen kan de belastingplichtige worden vrijgesteld. Bekijk hier het gemeentelijk belastingreglement.

Openingsuren en contact

Nu gesloten