Bodemattest

Wat is een bodemattest?

Bij overdracht van een grond moet er steeds een bodemattest bij de OVAM aangevraagd worden. Het begrip overdracht van een grond wordt omschreven in het bodemdecreet. Dit kan zowel verkoop, verhuur voor lange termijn, huurkoop en andere zijn. Een gedetailleerd overzicht kan je steeds vinden op de website van OVAM.

Het bodemattest biedt rechtszekerheid voor de koper: het attest vermeldt immers of voor het perceel verontreiniging werd vastgesteld. Zo ja, welke maatregelen er moeten getroffen worden. De overdrager moet de inhoud van het bodemattest dan ook meedelen aan de kandidaat-koper en deze inhoud moet steeds in de onderhandse akte worden opgenomen.

Een bodemattest kan enkel aangevraagd worden bij de OVAM, niet bij de gemeente. Dit kan digitaal via hun website.

Is een bodemattest verplicht?

Een bodemattest is wettelijk verplicht aan te vragen.  De notaris zal dit zelf steeds doen. Er zal ook onderzocht worden of op jouw grond een inrichting gevestigd is of was waarop een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd.

Bodemonderzoek

De verplichting tot uitvoering van een bodemonderzoek geldt niet enkel bij de overdracht van een grond waarop een risico-activiteit plaatsgrijpt.  Op de zogenaamde VLAREBO-lijst staat ook aangegeven in welke andere gevallen dergelijk bodemonderzoek noodzakelijk wordt. Dit is onder meer ook het geval bij sluiting van de inrichting of de stopzetting van een activiteit, of soms zelfs periodiek.

Op basis van de resultaten van het uitgevoerd bodemonderzoek kan de OVAM oordelen dat de overdracht kan doorgaan, of dat een aanvullend of beschrijvend onderzoek noodzakelijk wordt.
 
Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Openingsuren en contact

Nu gesloten