Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Voor de toekenning van heel veel dienstverleningen van het OCMW dient een beslissing genomen te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (financiele steun, verblijf in het woonzorgcentrum, sociale tewerkstelling ed). Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 8 leden & 1 voorzitter, de schepen van sociale zaken. Zij zijn gekozen door en onder de OCMW-raadsleden, aangevuld met enkele externe deskundigen.  De voorzitter wordt bijgestaan door het diensthoofd sociale dienst.

Eva Rombaut
Eva Rombaut
Vijfde schepen, voorzitter BCSD
+32 473 30 06 63
Ben D'Haene
Ben D'Haene
Raadslid, voorzitter raad, lid BCSD eerste vertegenwoordiger Open VLD
+32 486 91 22 92
Jacques Bouckaert
Jacques Bouckaert
Raadslid, lid BCSD tweede vertegenwoordiger Open VLD
Sofie Vanden Hove
Sofie Vanden Hove
Raadslid, lid BCSD derde vertegenwoordiger Open VLD
Raymond Roels
Raymond Roels
Lid BCSD vierde vertegenwoordiger N-VA
Johan De weerdt
Johan De Weerdt
Lid BCSD eerste vertegenwoordiger Groen
Celien Vanmoerkerke
Celien Vanmoerkerke
Lid BCSD eerste vertegenwoordiger sp.a
Carine Plovie
Carine Plovie
Lid BCSD eerste vertegenwoordiger CD&V
Blijde Vercamer
Blijde Vercamer
Lid BCSD tweede vertegenwoordiger CD&V