Bijenvriendelijke beplanting of inzaaien van bijenvriendelijke bloemenweide

Beschrijving

De wilde bijen en de honingbij spelen een hoofdrol binnen de biodiversiteit en liggen aan de basis van onze landschappen en ecosystemen. Ze zijn van cruciaal belang voor de voedselproductie en ons welzijn. Nochtans worden bijen onder druk gezet door talrijke bedreigingen. Gelukkig is het nog niet te laat: doe mee en zet je in voor de bijen!

Bijen vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze talrijke bloemen bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

De laatste jaren hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijk. Een belangrijk knelpunt voor zowel honingbijen als solitaire bijen is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom.

De gemeente wil samen met alle inwoners de wilde en honingbijenpopulaties helpen beschermen en bevorderen. Hiertoe worden reeds een aantal belangrijke initiatieven genomen, zoals het nulgebruik van pesticiden bij het onderhoud van het gemeentelijk groenareaal en de jaarlijks deelname aan de provinciale actie ‘Verbijsterende bijen’ waarbij enkele kleine percelen worden ingezaaid met een bijenvriendelijk bloemenzaadmengsel en gratis krokusbolletjes worden verdeeld onder de inwoners begin oktober.

Bedrag

Verwelkom de natuur in je tuin, maak plaats voor bijenvriendelijke planten en geniet van de nieuwe gemeentelijke subsidie! De subsidie bedraagt 80% van de totale aankoopprijs van de planten of zaden. Per adres kan er jaarlijks tot maximum 100 euro subsidie aangevraagd worden