Verkiezingen op 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden er opnieuw verkiezingen plaats. Die dag moet je je stem uitbrengen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement.

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

 • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 maart 2019).
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Je gaat stemmen in de gemeente waar je op datum van 1 maart 2019 ingeschreven bent. Ten laatste op 11 mei zal je een oproepingsbrief ontvangen. Op die brief staat vermeld in welk stemlokaal je moet gaan stemmen en wat de openingsuren van het stemlokaal zijn. Je kan bij deze verkiezing tot 14.00u. gaan stemmen.
Heb je je oproepingsbrief niet ontvangen? Dan kan je een duplicaat bekomen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis

Ook andere Europeanen die zich geregistreerd hebben als kiezer kunnen stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement.
Volmacht

Volmacht
Wanneer kan je bij volmacht stemmen?
In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je moet in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. Jij bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger. De wetgever omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat je daarvoor nodig hebt.

Je hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

 • Het volmachtformulier 
 • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

Je kan een volmacht geven in volgende gevallen en dan leg je bijhorend attest voor:

 • bij ziekte: medisch attest van je arts. Opgelet! Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest schrijven.
 • beroeps- of dienstredenen in binnen- of buitenland: attest van de werkgever.
 • als je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent: attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, aan te vragen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.
 • vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting.
 • geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
 • studieredenen: attest van de schooldirectie
 • tijdelijk verblijf in het buitenland (bijv. vakantie): een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, aan te vragen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.

Aan wie kan je volmacht geven?
Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die stemrecht heeft voor dezelfde verkiezing.
Een Belgische kiezer kan dus alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. 
Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

Volmachtformulier
Je kan langskomen aan het loket burgerzaken van het gemeentehuis. We bezorgen jou dan de in te vullen formulieren.

Je kan het volmachtformulier downloaden onderaan deze pagina of op www.verkiezingen.fgov.be

Meer info
Dienst burgerzaken: 09/218.92.71 of burger [at] destelbergen [dot] be