Informatie voor kandidaten

Indienen van kandidatenlijsten

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau zal de voordrachtsakten van kandidaten in ontvangst nemen op zaterdag 15 september 2018 van 9u tot 12u en van 13u tot 16u in het gemeentehuis van Destelbergen (Dendermondesteenweg 430).

Onderzoek van de kandidatenlijsten

De kandidaten en de kiezers mogen in het gemeentelijk hoofdbureau inzage nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het gemeentelijk hoofdbureau meedelen op volgende tijdstippen:
• zaterdag 15 september tussen 09u en 12u en van 13u tot 18u
• maandag 17 september tussen 13u en 16u.

Aanwijzing van getuigen

Op dinsdag 09 oktober 2018 van 14u tot 16u neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de aanwijzingen van getuigen voor de stem- en telbureaus in ontvangst op het gemeentehuis van Destelbergen (Dendermondesteenweg 430).