Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Voor de toekenning van heel veel dienstverleningen van het OCMW dient een beslissing genomen te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (financiele steun, verblijf in het woonzorgcentrum, sociale tewerkstelling ed). Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 8 leden & 1 voorzitter, de schepen van sociale zaken. Zij zijn gekozen door en onder de OCMW-raadsleden, aangevuld met enkele externe deskundigen.  De voorzitter wordt bijgestaan door het diensthoofd sociale dienst.