Woonbeleidsplan

Volgens de Vlaamse Wooncode ligt de rol om een gemeentelijk woonbeleid uit te werken bij de steden en gemeenten. Een woonbeleidsplan is de beste manier om een woonbeleid uit te werken. Het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2014 besloot het woonbeleidsplan Destelbergen op te maken en daarvoor SumResearch als ontwerper aan te stellen.

De diverse besprekingen met enerzijds de betrokkenen van de gemeente en het OCMW en anderzijds de actoren van het lokaal woonoverleg zorgden voor een draagvlak voor het woonbeleidsplan.

Het ontwerp van woonbeleidsplan werd toegelicht aan de Gecoro op 16 december 2015 en besproken met de gemeenteraadsleden tijdens een infovergadering op 16 februari 2016. Tijdens een infovergadering op 1 maart 2016 werd het ontwerp van woonbeleidsplan besproken met de adviesraden.

De gemeenteraad van Destelbergen van 24 maart 2016 keurde het woonbeleidsplan Destelbergen goed.

Het woonbeleidsplan bestaat uit een beschrijving van de beleidscontext, de demografische context, het woningpatrimonium en woonomgeving, een woonbehoeftestudie. een SWOT-­analyse, beleidsvisie en doelstellingen en acties.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.