Bekendmaking aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Bekendmaking aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (art. 91 DLB)

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) maakt de algemeen directeur bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

Het aantal leden van een bijzonder comité voor de sociale dienst (zonder de voorzitter) hangt af van hoe groot de OCMW-raad. De OCMW-raad van Destelbergen telt 25 leden waardoor het aantal zetels in het BCSD wordt vastgelegd op 8.

De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft. Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten (of groepen van lijsten) toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma) van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst of de groep van lijsten.

Verdeling na lijstenverbinding (*)

# zetels OCMW-R

Formule

Zetels rechtstreeks

Zetels niet-rechtsreeks

# Zetels in BCSD

Lijst Open VLD + NVA (*)

14

4,48

4

4

Lijst CD&V

5

1,6

1

1

2

Lijst Spa-Groen

5

1,6

1

1

2

Lijst Vlaams Belang

1

0,32

0

0

Aantal leden OCMW-raad

25

6

2

8

(*) Lijstenverbinding (cfr. art. 91 §1 DLB)