Bestuur en beleid

De gemeente Destelbergen wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Deze drie bestuursorganen vormen samen het gemeentebestuur waarbij de gemeenteraad een wetgevende functie en het college van burgemeester en schepenen een uitvoerende functie heeft.