Sportraad

De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur, hetzij op verzoek van hetgemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief over alle aangelegenheden die desportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. Alle sportverenigingen kunnen zetelen in de sportraad. De gemeentelijke sportraad is ook vertegenwoordigd binnen de provinciale sportraad.

Loket vrije tijd
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Loket vrije tijd is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.