Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS verzamelt iedereen die met ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidproblematiek bezig is. Zowel organisaties als particulieren voor wie dit thema nauw aan het hart ligt kunnen lid worden. De GROS wil de onderlinge dialoog en samenwerking stimuleren. Naast een louter adviserend orgaan is de GROS ook een partner van de gemeente om het beleid uit te werken en uit te voeren en dan vooral op vlak van lokale bewustmaking en sensibilisatie.

In samenwerking met de gemeente heeft de GROS dan ook als doel een breder draagvlakte creëren voor de Noord-Zuidproblematiek. Streven naar een gemeente die in zijn geheel meewerkt aan de ontwikkeling van het Zuiden, zonder de rol van het Noorden hierin uit het oog te verliezen.

Loket vrije tijd
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Loket vrije tijd vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.