Adviesraad lokale economie

Het gemeentebestuur wil de lokale economie bevorderen en neemt daarbij de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Het gemeentebestuur wil de handelaarsverenigingen en individuele handelaars bijstaan in het realiseren van hun doelstellingen en in het promoten van de lokale economie.

In de gemeente Destelbergen wordt bij gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 een gemeentelijke adviesraad voor lokale economie (ALE) opgericht. De adviesraad voor lokale economie heeft tot doel:

  • Overleg tot stand te brengen tussen actoren van lokale economie enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.
  • Overleg tot stand te brengen tussen ondernemers, verenigingen en deskundigen onderling.
  • Een adviserend orgaan tot stand te brengen dat beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werkt.
  • Te beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, 
  • de lokale economie aanbelang.
  • Het promoten van de lokale economie, inbegrepen het formuleren van voorstellen terzake.

Overwegende dat de gemeente Destelbergen de handelaarsverenigingen en individuele handelaars wil bijstaan in het realiseren van hun doelstellingen en in het promoten van de lokale economie.

De adviesraad kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of (een lid van) het college van burgemeester en schepenen adviezen verstrekken over de problemen die de lokale economie aanbelangen.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.