Adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten. Hij regelt dan de samenstelling ervan naargelang van hun taken. De gemeenteraad beslist ook over de gevallen waarin raadpleging van de adviesraad verplicht is. Hij stelt ook de financiële middelen ter beschikking nodig voor het vervullen van hun taak. Voor sommige adviesraden zijn ook wettelijke of decretale verplichtingen voorzien, zoals b.v. voor gemeentelijke cultuurraden of sportraden.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.