Ereburgerschap in Destelbergen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 juni 2006 werd beslist om het ereburgerschap van de gemeente in te voeren. De titel "ereburger van Destelbergen" wordt toegekend aan een inwoner of niet-inwoner die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakt of gemaakt heeft voor onze gemeente.

Elke inwoner kan iemand voordragen. De kandidatuur wordt dan onderzocht door het college van burgemeester en schepenen. De toekenning van het ereburgerschap gebeurt door de gemeenteraad, slechts éénmaal per jaar aan één persoon. Ereburgers worden uitgenodigd op alle belangrijke evenementen die door het gemeentebestuur worden georganiseerd.