Destelbergen in cijfers

Het provinciaal steunpunt data & analyse maakte voor lokale besturen, waaronder de gemeente Destelbergen, een omgevingsanalyse. Dit rapport geeft enkele kerncijfers weer over Destelbergen. De volgende thema's komen erin aan bod: demografie, gezinnen, welvaart en armoede, ruimte en wonen.

Openingsuren en contact

Nu gesloten