Jeugdsportwerkgroep

De jeugdsportwerkgroep heeft als doel de sportpromotie voor de lokale jeugd te bevorderen door een betere coördinatie tussen de sportdienst, de sportverenigingen met jeugdwerking en de lokale scholen. De jeugdsportwerkgroep organiseert zelf ook activiteiten zoals sportinitiatiereeksen, schoolsportdagen, naschoolse sportactiviteiten, enz. Sportverenigingen die lid zijn van de sportraad worden met hun jeugdwerking ondergebracht en erkend binnen de jeugdsportwerkgroep. De jeugdsportwerkgroep vergadert apart van de sportraad.

Nu gesloten