GECORO

De commissie speelt een rol bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de opmaak van de gemeentelijke uitvoeringsplannen. Daarnaast worden er adviezen uitgebracht over belangrijke omgevingsvergunningen, verkavelingsvergunningen en -wijzigingen, bouwverordeningen, wegentracés, maar ook op eigen initiatief kunnen ruimtelijke voorstellen worden gemaakt. Het advies van de commissie zorgt ervoor dat de ruimtelijke ordening in Destelbergen gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.

Samenstelling

  • D'Haese Thomas
  • Hendrickx Ann
  • Jadot André (voorzitter)
  • Matthys Katrijn
  • Tuypens Christopher
  • Van Calster Sophie (ondervoorzitter)
  • Vangampelaere Kathy
Nu open
14:00-16:00