Attesten en fiches

EHBO en verzekering

Kleine ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Als kinderen actief spelen in groep gebeurt het wel eens dat ze een splinter hebben, hun knie schaven of een blauwe plek oplopen. Onze animatoren zijn hierop voorzien. Ze hebben allemaal een EHBO-vorming gehad en hebben per leeftijdsgroep een EHBO-koffer ter beschikking.

Indien de animatoren het zelf niet kunnen verzorgen, spelen we altijd op veilig; bellen we de ouders en gaan wij (of de ouders) met het kind naar de dokter of het ziekenhuis. De kinderen zijn hiervoor verzekerd. De ouders krijgen een verzekeringsformulier mee om de gemaakte kosten te recupereren.

Medische fiches

Indien jouw kind een bepaalde ziekte, allergie of ander probleem heeft, kan je dit meegeven bij de online inschrijving. Zo kunnen wij onze animatoren hiervan op de hoogte stellen, opdat zij in noodgevallen gepast zouden reageren.

Voor kinderen die deelnemen aan ons inclusieproject vullen we tijdens het huisbezoek een uitgebreide medische fiche in, zodat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van hoe we deze kinderen kunnen begeleiden. Wij verwerken deze medische fiches natuurlijk met de nodige discretie.

Fiscale attesten en andere tegemoetkomingen

De meeste mutualiteiten en sommige werkgevers ondersteunen hun leden en werknemers met extra tegemoetkomingen voor vakantieopvang, zoals bijvoorbeeld speelpleinwerking.

Heb je zo’n attest dat ondertekend moet worden? Dan kan je dit afgeven op de jeugddienst of aan de hoofdanimator op het speelplein. Wij vullen dit na de speelpleinweek in en sturen het u per post terug.

Openingsuren en contact

Nu gesloten