Asbest

Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd en verkocht worden. Toch is de kans groot dat je asbesthoudende toepassingen nog tegenkomt in en om je huis, zeker als je huis van vóór 1998 is. Dit is geen reden tot paniek, maar ga er verstandig mee om.

Het risico schuilt in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroorzaken. Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn, bijvoorbeeld het reinigen met hoge druk of roterende borstels van asbesthoudende daken, of asbestplaten bewerken met een slijpschijf of een boormachine.

De overheid ontvangt veel vragen en klachten over asbest. Bovendien is het voor velen niet altijd duidelijk waar je met een bepaalde vraag of klacht terecht kan omdat de bevoegdheden verdeeld zijn. Daarom hebben verschillende betrokken overheidsinstanties een centraal informatiepunt uitgewerkt: de website asbestinfo.be.

Wat vind je op de website?

Asbest herkennen

De website gaat in op hoe je asbesthoudend materiaal kunt herkennen. Je vindt er info over het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest en je krijgt een overzicht en foto’s van de vele asbesttoepassingen.

Asbest verwijderen

Omdat veel vragen over verwijderen van asbest gaan, besteedt de website daar ook veel aandacht aan. Zo kom je te weten welke asbesttoepassing je zelf mag verwijderen of door een (hiervoor opgeleide) aannemer mag laten verwijderen en welke je aan een vakman (erkende verwijderaar) moet overlaten. Verder krijg je informatie over hoe je asbestcement op een veilige manier asbestcement verwijdert en waar je dan met je afval naar toe moet.

Asbest onderhouden

Omdat ook bij het onderhouden van asbestmateriaal asbestvezels kunnen vrijkomen, geeft de website tips voor een veilig onderhoud. Je vindt daarnaast een overzicht van alle handelingen die verboden zijn, zoals reinigen onder hoge druk en andere agressieve bewerkingen.

Meer

Tot slot wordt stap voor stap uitgelegd waar en hoe je een klacht kunt indienen en krijg je informatie over de impact van asbest op de bodem en de gezondheid.

Veilig omgaan met asbest: tips

Hierbij alvast een aantal voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals asbestcement:

  • vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren
  • demonteer asbestelementen één voor één met de hand en probeer ze niet te breken
  • gebruik enkel handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer)
  • gooi asbestelementen nooit naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker)
  • draag een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en zorg ervoor dat het masker goed aansluit.
  • draag een wegwerpoverall. Trek hem buiten uit en spoel schoenen ook buiten af.
  • sla de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk op in de buitenlucht en bevochtig of dek ze af
  • voer afval zo snel mogelijk af

Het gebruik van de volgende zaken is strikt verboden:

  • hogedrukreinigers
  • mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven, boormachines, hoekslijpmachines

Opgepast: voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest, hechtgebonden asbest in slechte staat of asbest dat niet eenvoudig te verwijderen is, moet je een erkende verwijderaar inschakelen die werkt onder zeer strenge voorwaarden.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak