Annulatie zitdagen belastingen

  • 14 april 2020

Door de coronacrisis worden de zitdagen voor het invullen van de belastingen geannuleerd door de FOD Financiën. Alle afspraken worden vervangen door een telefonisch gesprek.

In de huidige context van het coronavirus wil de FOD Financiën vooral de veiligheid van de belastingplichtigen, het gemeentepersoneel en zijn medewerkers garanderen. Daarom viel de beslissing om dit jaar alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te annuleren. Dit wil dus zeggen dat ook de zitdagen in Destelbergen en Heusden worden geschrapt. De FOD Financiën verzekert zijn dienstverlening en het goede verloop van de indiening van de aangiften.

Had je al een afspraak gemaakt in Destelbergen of Heusden?

Dan word je telefonisch gecontacteerd door medewerkers van de FOD Financiën. 

Had je nog geen afspraak, maar heb je toch hulp nodig?

Je kan nog steeds jouw aangifte laten invullen door de experten van de FOD Financiën via een telefonische afspraak.

Bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat zodra je die ontvangt (in mei). Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten invullen per telefoon.

Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Onderteken dit document en stuur het terug. Je zal de indiening van jouw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin). 

Zelf jouw aangifte indienen?

Via Tax-on-web (MyMinfin)

Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei. Ga naar MyMinfin en meld je aan met itsme®, of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.

Ben je de pincode vergeten van je identiteitskaart? Je kan bij de dienst Burgerzaken (09 218 92 70) een nieuwe pincode aanvragen met je PUK-code en identiteitskaart. Ken je jouw PUK-code niet? Je kan online (ibz.be) of bij de dienst Burgerzaken (09 218 92 70) nieuwe codes aanvragen. Let op: dit duurt wel enkele weken.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Controleer zorgvuldig je gegevens. Zijn je gegevens juist en volledig? Je moet niets doen. Je zal automatisch jouw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren. Dit kan in Tax-on-web (via MyMinfin) of via het papieren antwoordformulier.

Meer info?

Openingsuren en contact

Nu gesloten