Ambulante handel

Beschrijving

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, bijvoorbeeld kippenkramen, mobiele koffiebars, foodtrucks, ...

Dergelijke standplaatsen kunnen op het openbaar domein staan, maar evengoed op privéterrein. Ook voor die laatste moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven.

Standplaats op het openbaar domein

De gemeente heeft een aantal vastgelegde standplaatsen.

Wie een plaats wil op het openbaar domein dient een aanvraag in bij de dienst lokale economie.

Hiervoor bezorg je ons het volgende:

  • een schriftelijke aanvraag
  • plan van de gewenste locatie
  • precieze inplanting van het kraam, de wagen, ...
  • gevraagde oppervlakte
  • foto van het kraam, de wagen, ...

Standplaats op privéterrein

Op privéterrein heft de gemeente geen retributie. Je moet wel toestemming hebben van de eigenaar.

Ambulante handel op privéterrein kan enkel op plaatsen die voldoen aan 1 van deze voorwaarden:

  • parking van een commerciële ruimte (winkelparking)
  • terrein grenzend aan de openbare weg

Uitzonderingen

Uitzondering: occasioneel gebruik ter gelegenheid van een feestje, festival, ...

Openingsuren en contact

Nu gesloten