Afvalplan

Als organisator ben je verplicht om een goedgekeurd afvalplan te hebben om een groot evenement of bepaalde middelgrote evenementen te mogen organiseren in Destelbergen.

In welke gevallen is een afvalplan verplicht?

Als organisator van een evenement of als exploitant dien je een afvalplan op te maken bij:

  • een evenement met een bovengemeentelijke uitstraling of een capaciteit van maar dan 5.000 bezoekers/deelnemers per dag
  • een evenement dat gespreid is over meerdere dagen en gekoppeld is aan een kampeersite op of in de onmiddellijke omgeving van het evenement
  • een evenement, met een capaciteit van 500 tot 5.000 bezoekers, met een open karakter, georganiseerd in één of meerdere straten, wegen, openbare pleinen of parken of op verschillende locaties
  • een evenement, met een capaciteit van 500 tot 5.000 bezoekers, waarbij de organisator een afwijking vraagt op het verbod om gratis gadgets of publiciteit te verspreiden

Voordelen van een goedgekeurd afvalplan

Een goedgekeurd afvalplan biedt organisatoren van grote of middelgrote evenementen een aantal voordelen:

  • voorrang bij de terbeschikkingstelling van de nog beschikbare gemeentelijke of intercommunale voorzieningen (afvalinzamelrecipiënten, sensibilisatiemateriaal, herbruikbare bekers, enz.),
  • mogelijkheid om via bemiddeling van het gemeentebestuur een milieuteam of gesubsidieerde jeugdvereniging in te schakelen die, tegen een overeen te komen vergoeding, assisteert bij de selectieve afvalinzameling en/of opruiming van het evenement.

Wanneer indienen?

Jouw afvalplan moet ten laatste zes weken vóór het evenement ingediend worden bij de dienst Ruimtelijke organisatie. Je doet dit ofwel aangetekend per post ofwel geef je dit af aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Als je binnen vier weken nadat je je plan hebt ingediend geen bericht hebt ontvangen van het gemeentebestuur, dan wordt het afvalplan als stilzwijgend goedgekeurd beschouwd.

Openingsuren en contact

Nu gesloten