Aanvragen van een parkeerkaart voor personen met een handicap

Beschrijving

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

 • je een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
 • je een erkenning hebt van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag
 • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
 • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
 • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing". Meer info over de evaluatie van de handicap.

Procedure

Je kan de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.
  Om de parkeerkaart te krijgen moet je eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je jouw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kan je jouw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap
 • bij een maatschappelijk werker van het OCMW

Openingsuren en contact