Aanvraag tot aansluiting op de riolering

Beschrijving

De rioolaansluiting of huisaansluiting omvat zowel de afvoerbuizen op openbaar domein als de eventueel aanwezige toezichtputjes die zich op openbaar of privédomein bevinden.

Je moet de rioolaansluiting laten uitvoeren door de beheerder van het rioleringsstelsel, voor Destelbergen en Heusden is dat FARYS.

Voorwaarden

Alle praktische en technische voorwaarden omtrent rioolaansluitingen kan je vinden in het algemeen reglement rioolaansluitingen. Dit kan je terugvinden op de website van Farys of kan je aanvragen via de AquaFoon. Daar kan je ook terecht voor het aanvragen van een rioolaansluiting.

Procedure

Vraag je rioolaansluiting minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering aan. Van aanvraag tot uitvoering neemt dit al gauw enkele weken in beslag. Zo moet FARYS onder meer vóór de start van de graafwerken de plannen van de ondergrond opvragen om schade aan bestaande leidingen en kabels te voorkomen.

  1. Aanvraag indienen
    Bezorg FARYS je aanvraag om je privéwaterafvoer aan te sluiten op het rioleringsnet. Stuur zeker een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en het rioleringsplan mee.
  2. Offerte
    Je ontvangt een offerte op basis van de aanvraag. Zijn er onduidelijke of ontbrekende gegevens in je aanvraag, dan neemt FARYS contact met je op.
  3. Akkoord met de offerte?
    Stuur de offerte ondertekend naar FARYS terug. Laat zeker weten wanneer je de huisaansluiting wil laten uitvoeren. Dit kan vanaf 20 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde offerte. Hou rekening met bouwverlof en weerverlet. Wijzigt jouw planning? Laat het dan zo snel mogelijk weten via 078 35 35 99.

Wat doe je zelf?

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de afvoer op jouw privédomein, tot aan de rooilijn. Je mag dit pas doen nadat FARYS de rioolaansluiting tot aan de rooilijn heeft geplaatst, tenzij de gemeente dit anders voorschrijft, bijvoorbeeld in de bouwvergunning.

Leg altijd een gescheiden afvoer voor regenwater en afvalwater aan, ook al is er nog geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Zo vermijd je ingrijpende aanpassingswerken op het moment dat er een gescheiden riool wordt aangelegd.

Bedrag

Voor een rioolaansluiting betaal je een forfaitaire vergoeding van 1100 euro (exclusief btw). Er is één basistarief voor standaardaansluitingen en de heraansluiting van eengezinswoningen. De aansluiting van individuele behandelingsinstallaties kost 1100 euro (excl btw).

Voor panden die geen ééngezinswoning zijn, wordt de totale uitvoeringskost gerekend met een minimum van 1100 euro.

Rioolaansluitingen die tijdens een rioleringsproject worden uitgevoerd, zijn vrijgesteld van kosten.

Openingsuren en contact

Nu gesloten