Aanpassingen aan het openbaar domein

Beschrijving

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het openbaar domein zodat je uw woning of garage vlot kan bereiken.

Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen of het voetpad zelf, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet u zelf uitvoeren, je vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Doelgroep

  • Organisatie
  • Burger
  • Onderneming

Voorwaarden

De technische voorwaarden worden opgelegd door dienst technische zaken, die kan je terug vinden in de vergunning die je toegestuurd wordt per post.

Procedure

Je dient je aanvraag in via het webformulier. De technische dienst neemt die in behandeling. Ze gaan ter plaatse, maken foto's van de huidige toestand, maken een advies op voor het college van burgemeester en schepenen, die vervolgens overgaan tot de beslissing. Van die beslissing wordt je als aanvrager op de hoogte gebracht.

Bedrag

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken, voor aanvang van de werken wordt door de technische dienst een kostenraming opgemaakt.

Uitzonderingen

Een oprit op openbaar domein mag je wel zelf uitvoeren, nadat je dit hebt aanvraagd bij het gemeentebestuur en de vergunning hebt ontvangen.

Openingsuren en contact

Nu gesloten