Aanpassingen aan het openbaar domein

Beschrijving

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het openbaar domein zodat je uw woning of garage vlot kan bereiken.

Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen of het voetpad zelf, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet u zelf uitvoeren, je vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Doelgroep

  • Organisatie
  • Burger
  • Onderneming

Procedure

Je dient je aanvraag in via de website. De technische dienst neemt die in behandeling. Ze gaan ter plaatse, maken foto's van de huidige toestand, maken een advies op voor het college van burgemeester en schepenen, die vervolgens overgaan tot de beslissing. Van die beslissing wordt je als aanvrager op de hoogte gebracht.

Bedrag

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken, voor aanvang van de werken wordt door de technische dienst een kostenraming opgemaakt.

Uitzonderingen

Een oprit op openbaar domein mag je wel zelf uitvoeren, nadat je dit hebt aanvraagd bij het gemeentebestuur en de vergunning hebt ontvangen.

De voorwaarden voor werken op openbaar domein door particulieren werden vastgelegd in zitting van de gemeenteraad van 21 april 1992 en kan je hier terug vinden.

Voorwaarden specifiek voor jouw aanvraag kan je terug vinden op de beslissing die je zal toegestuurd worden.

Openingsuren en contact

Nu gesloten